Sievert Polska - ekologiczne kampanie edukacyjne Włącz Eco Wyobraźnię

 

W ramach umowy z Grupą Kapitałową Biosystem firma Sievert Polska otrzymała certyfikat realizacji publicznych kampanii edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska w 2019 roku.

Przeprowadzone akcje edukacyjne skierowane były do użytkowników produktów w opakowaniach, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów.

 

 Wśród działań zrealizowanych w ubiegłym roku są:

  • projekt edukacyjny z zakresu zasad pozbywania się odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, przeprowadzony w klasach przedszkolnych i szkolnych 1-3 w województwie śląskim
  • warsztaty i pokazy edukacyjne wyjaśniające zasady postępowania z elektroodpadami oraz odpadami komunalnymi
  • ogólnopolski program edukacyjny dla szkół ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY!