HE Emulsja elastyczna

Bezrozpuszczalnikowa, gęsta emulsja do gruntowania nasiąkliwych i mocno porowatych podłoży mineralnych. Zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża, wiąże kurz i pył z podłożem, zwiększa przyczepność zapraw klejących oraz mas samopoziomujących. Może być również dodawana do jastrychów cementowych używanych do układania podkładów ogrzewanych.
Do stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz.

Zużycie: ok. 0,15 kg/m2.

Czas zużycia: 30-45 min.

Produkt Numer produktu Opakowania w kg/l Ilość na palecie
HE 29357 5 60