Nawierzchnia placu Litewskiego w Lublinie

Zastosowane materiały marki quick-mix:
- TPM-D Zaprawa podkładowo-drenażowa
- TNH-RAPID Mostek sczepny,
- PFH Zaprawa do spoinowania

Rok realizacji: 2016-2017