PREZENTACJA PRODUKTÓW QUICK-MIX ORAZ TUBAG PODCZAS XXV SPOTKAŃ KONSERWATORSKICH W WARSZAWIE

W dniach 14-18 września miały miejsce spotkania konserwatorskie SZTUKA KONSERWACJI 2021. Była to XXV edycja tego wydarzenia, które tradycyjnie odbywa się w Domu Artysty Plastyka w Warszawie. Firma Sievert Polska była obecna na sesji w dniu 15 września, podczas której Produkt Manager Sievert Polska – pan Zbigniew Gil - zaprezentował uczestnikom spotkania temat „Zastosowania tynków szlachetnych w renowacji obiektów zabytkowych”. Dwa dni później wraz z kilkudziesięcioma uczestnikami Sztuki Konserwacji wzięliśmy udział w Konserwatorskiej Wyprawie do Pałacu w Chrzęsnem. Tego dnia, oprócz prezentacji dotyczącej zastosowania tynków szlachetnych, odbył się także technologiczny warsztat konserwatorski w parku pałacowym. Pokazy te przygotowali i przeprowadzili Specjaliści ds. zastosowania produktów quick-mix oraz tubag – panowie Marcin Ciuchta oraz Andrzej Ziętak. Motywem przewodnim warsztatów praktycznych były: Szlachetny tynk cyklinowany do wykonywania dekoracyjnych wypraw tynkarskich KP, tynki wapienne NHL-P oraz zaprawy sztukatorskie. Spotkanie zakończyło się miłym akcentem – firma Sievert Polska rozlosowała wśród uczestników nagrody w postaci wilgotnościomierzy

Warszawska SZTUKA KONSERWACJI jest najdłużej, z powodzeniem funkcjonującym w Polsce cyklicznym spotkaniem konserwatorów zabytków - od czasu odzyskania niepodległości w 1918 r, od kiedy istnieje w naszym kraju sformalizowany system ochrony zabytków.

Głównymi organizatorami wydarzenia są od lat: Sekcja Konserwacji Dzieł Sztuki Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Biblioteka Narodowa, Polska Izba Artystów Konserwatorów Dzieł Sztuki, Stowarzyszenie Muzealników Polskich oraz Stacja Muzeum.

#sztukakonserwacji #quickmix #tubag #palacwchrzesnem #spotkaniakonserwatorskie #sievertpolska