FDS 2K Elastyczna, dwuskładnikowa zaprawa uszczelniająca

- elastyczna, modyfikowana płynnymi polimerami, dwuskładnikowa, mineralna zaprawa uszczelniająca
- do wykonywania wodoszczelnych, podpłytkowych powłok izolacyjnych na balkonach, tarasach, w natryskach oraz w nieckach basenowych
- do wykonywania izolacji wodoszczelnych ścian piwnicznych, zbiorników na wodę, studzienek kanalizacyjnych, kolektorów ściekowych
- odporna na „negatywne” ciśnienie wody
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- zużycie: izolacja przeciwwilgociowa ok. 3,0 kg/m², izolacja przeciw wodzie pod ciśnieniem ok. 4,5 kg/m²

Czas obróbki: ok. 60 min.
Klejenie płytek: po ok. 24 godz.
CM O2P wg EN 14891
Atest Higieniczny PZH – dopuszczenie do kontaktu z wodą pitną

Produkt Numer produktu Opakowania w kg/l Ilość na palecie
FDS 2K 45499 33 24