Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST)

Materiały do pobrania od Sievert Polska

NAZWA PLIKU

NAZWA PLIKU

MATERIAŁY DO POBRANIA

POBIERZ

Dostosowywanie przepisów prawa obowiązującego w naszym kraju do wymogów ustawodawstwa Unii Europejskiej zaowocowało między innymi ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177) w art. 31 ust 1 podano: „Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych”.

Prawidłowo wykonane specyfikacje techniczne stanowią opracowanie zawierające zbiór wymagań, które są niezbędne do określenia:

  • standardu wykonania robót,
  • sposobu wykonania robót,
  • właściwości materiałów,
  • oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót

Specyfikacje techniczne mają umożliwić oferentom przygotowanie prawidłowych pod względem organizacyjnym, rzeczowym i cenowym ofert, które będą w pełni odpowiadały wymaganiom zamawiającego. Specyfikacje techniczne ułatwiają inspektorom nadzoru inwestorskiego egzekwowanie prawidłowego wykonania robót budowlanych. Powinny również ograniczyć ilość sporów między wykonawcą, a inspektorem nadzoru.

Specyfikacje techniczne dla budowy w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane powinny składać się z dwóch części:

  • specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - część ogólna
  • szczegółowych specyfikacji technicznych ( w skrócie SST)

Ustawodawca zaleca, aby specyfikacje techniczne były opracowywane przez jednostkę, która sporządziła dokumentację techniczną. Nakłada to na projektanta wiele dodatkowych obowiązków. Wychodząc naprzeciw potrzebom projektantów firma quick-mix sp. o.o. opracowała zbiór SST na wybrane rodzaje robót budowlanych zarówno dla obiektów nowych jak i remontowanych.

Aktualności

Bądź na bieżąco

  Podczas tegorocznego Walnego Zgromadzenia Delegatów SARP odbyła się Gala Nagrody Roku SARP edycja 2022. Miło nam poinformować, iż w kategorii „budynek mieszkalny wielorodzinny” nominację do nagrody roku otrzymał obiekt referencyjny ...

Zobacz więcej

W dniu 24 maja, w pięknych wnętrzach Muzeum Śląskiego w Katowicach, firma Sievert Polska zorganizowała szkolenie dla grupy Konserwatorów Zabytków z województwa Śląskiego. W spotkaniu wzięli udział Reprezentanci Urzędów z Katowic, Zabrza, Cz...

Zobacz więcej

Nowy Prezes Zarządu rozpoczął pracę w Sievert Polska z dniem 1 maja 2022 r. Pan Maciej Kuczyński posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte na rynku materiałów budowlanych. Przed dołączeniem do Grupy Sievert przez 18 lat pracow...

Zobacz więcej
skontaktuj się z doradcą