SZUKAJ

znajdź to, czego szukasz

Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST)

Materiały do pobrania od Sievert Polska

NAZWA PLIKU

NAZWA PLIKU

MATERIAŁY DO POBRANIA

POBIERZ

Dostosowywanie przepisów prawa obowiązującego w naszym kraju do wymogów ustawodawstwa Unii Europejskiej zaowocowało między innymi ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177) w art. 31 ust 1 podano: „Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych”.

Prawidłowo wykonane specyfikacje techniczne stanowią opracowanie zawierające zbiór wymagań, które są niezbędne do określenia:

  • standardu wykonania robót,
  • sposobu wykonania robót,
  • właściwości materiałów,
  • oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót

Specyfikacje techniczne mają umożliwić oferentom przygotowanie prawidłowych pod względem organizacyjnym, rzeczowym i cenowym ofert, które będą w pełni odpowiadały wymaganiom zamawiającego. Specyfikacje techniczne ułatwiają inspektorom nadzoru inwestorskiego egzekwowanie prawidłowego wykonania robót budowlanych. Powinny również ograniczyć ilość sporów między wykonawcą, a inspektorem nadzoru.

Specyfikacje techniczne dla budowy w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane powinny składać się z dwóch części:

  • specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - część ogólna
  • szczegółowych specyfikacji technicznych ( w skrócie SST)

Ustawodawca zaleca, aby specyfikacje techniczne były opracowywane przez jednostkę, która sporządziła dokumentację techniczną. Nakłada to na projektanta wiele dodatkowych obowiązków. Wychodząc naprzeciw potrzebom projektantów firma quick-mix sp. o.o. opracowała zbiór SST na wybrane rodzaje robót budowlanych zarówno dla obiektów nowych jak i remontowanych.

Aktualności

Bądź na bieżąco

2 725 posadzonych drzew, 3 025 m² powierzchni lasu, 1 826 dotlenionych osób, 16 350 kg pochłoniętego CO2 i 158 050 kg zwróconego papieru to wyniki tegorocznego etapu akcji „GeneLAS. Rośnij z nami”. Jesteśmy dumni z kolejnego Certyfikat...

Zobacz więcej

W Poznaniu powstaje komfortowe osiedle mieszkaniowe budowane z wykorzystaniem zaprawy FM T marki quick-mix. Elegancki charakter inwestycji podkreśla minimalistyczna antracytowo-biała elewacja z subtelnie wkomponowanymi ścianami z płytek kli...

Zobacz więcej

Zabytkowy Młyn Maria we Wrocławiu zyskał nową funkcję mieszkaniowo-usługową, a miasto przyjemną, otwartą przestrzeń publiczną dzięki zastosowanym produktom Sievert Polska – rozwiązania dla budownictwa od 1919 oraz współpracy z Maćków Pracow...

Zobacz więcej
skontaktuj się z doradcą