SZUKAJ

znajdź to, czego szukasz

Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST)

Materiały do pobrania od Sievert Polska

NAZWA PLIKU

NAZWA PLIKU

MATERIAŁY DO POBRANIA

POBIERZ

Dostosowywanie przepisów prawa obowiązującego w naszym kraju do wymogów ustawodawstwa Unii Europejskiej zaowocowało między innymi ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177) w art. 31 ust 1 podano: „Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych”.

Prawidłowo wykonane specyfikacje techniczne stanowią opracowanie zawierające zbiór wymagań, które są niezbędne do określenia:

  • standardu wykonania robót,
  • sposobu wykonania robót,
  • właściwości materiałów,
  • oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót

Specyfikacje techniczne mają umożliwić oferentom przygotowanie prawidłowych pod względem organizacyjnym, rzeczowym i cenowym ofert, które będą w pełni odpowiadały wymaganiom zamawiającego. Specyfikacje techniczne ułatwiają inspektorom nadzoru inwestorskiego egzekwowanie prawidłowego wykonania robót budowlanych. Powinny również ograniczyć ilość sporów między wykonawcą, a inspektorem nadzoru.

Specyfikacje techniczne dla budowy w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane powinny składać się z dwóch części:

  • specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - część ogólna
  • szczegółowych specyfikacji technicznych ( w skrócie SST)

Ustawodawca zaleca, aby specyfikacje techniczne były opracowywane przez jednostkę, która sporządziła dokumentację techniczną. Nakłada to na projektanta wiele dodatkowych obowiązków. Wychodząc naprzeciw potrzebom projektantów firma quick-mix sp. o.o. opracowała zbiór SST na wybrane rodzaje robót budowlanych zarówno dla obiektów nowych jak i remontowanych.

Aktualności

Bądź na bieżąco

Zabytkowy Młyn Maria we Wrocławiu zyskał nową funkcję mieszkaniowo-usługową, a miasto przyjemną, otwartą przestrzeń publiczną dzięki zastosowanym produktom Sievert Polska – rozwiązania dla budownictwa od 1919 oraz współpracy z Maćków Pracow...

Zobacz więcej

Cieszymy się mogąc poinformować naszych Partnerów Handlowych oraz Przyjaciół o kontynuacji współpracy z Producentem kalendarzy książkowych w ramach projektu GeneLAS. Projekt ten obejmuje świadomą i aktywną działalność na rzecz odnowy zasobó...

Zobacz więcej

W dniu 18 listopada 2022 w Domu Artysty Plastyka w Warszawie odbyło się spotkanie konserwatorskie Sztuka Konserwacji. Organizatorami wydarzenia są: Polskie Stowarzyszenie imienia księżnej Anny Jabłonkowskiej i Klub Wenecja przy Okręgu War...

Zobacz więcej
skontaktuj się z doradcą