SZUKAJ

znajdź to, czego szukasz

SIEVERT

SE

wizje stają się z kamieniami milowymi sukcesu

Spojrzenie wstecz do przodu

„Kto nie chce niczego zmieniać, straci także to, co chciał zachować” - to zdanie byłego prezydenta Niemiec, Gustava Heinemanna, jest myślą przewodnią 100-letniej już historii Przedsiębiortstwa Sievert. W każdej sytuacji udawało się znajdować skuteczne biznesowe odpowiedzi na zmieniające się warunki ramowe rynków i realizując innowacyjne projekty , ustanawiać nowe standardy. Trzy żródła motywacji były zawsze dostępne - siła napędowa innowacji, gotowość do podejmowania ryzyka i silna wola zamieniania wizji w działanie.

Grupa Przedsiębiorstw Sievert wciąż na nowo udowadniała swoją zdolność do zmian i dostosowywania się. Dzisiaj uwidacznia się to w formie nowego wizerunku zewnętrznego i nowych struktur wewnętrznych.

Hans-Wolf Sievert, 18 maja 2019 roku

Dialog - Sievert obchodzi 100-lecie istnienia

1919

1950

1953

1958

1966

1967

1974

1977

1980

1984

1986

1993

1997

1998

2000

2000

2001

2004

2004

2005

2008

2009

2010

2010

2012

2015

2015

2019

2019

2019

1919

1950

1953

1958

1966

1967

1974

1977

1980

1984

1986

1993

1997

1998

2000

2000

2001

2004

2004

2005

2008

2009

2010

2010

2012

2015

2015

2019

2019

2019

skontaktuj się z doradcą