SIEVERT 100 LAT

W roku 2019 Firma Sievert świętowała 100-lecie istnienia! Mamy powody do radości...

Wszystko zaczęło się w 1919 r. Od założenia Habadü (firmy handlowej specjalizującej się w materiałach budowlanych i nawozach w Osnabrück), która położyła kamień węgielny pod Sievert. Od 1949 r. W ramach strategii dywersyfikacji została wprowadzona w innych obszarach biznesowych: najpierw w dziedzinie spedycji, betonu towarowego, chemii budowlanej, suchych materiałów budowlanych, a następnie w inżynierii mechanicznej, nieruchomości i przemyśle tekstylnym, a nawet w ruchu lotniczym. Pod koniec lat 80. firma Sievert AG porzuciła wszelkie działania pozabudżetowe i kontynuowała strategię internacjonalizacji. Od tego czasu wewnętrzna strategia firmy „koncentruje się na podstawowej działalności”. Od samego początku odwaga do zmian była jednym z naszych głównych czynników sukcesu.