SZUKAJ

znajdź to, czego szukasz

quick-mix na Konferencji WPPK w Szczyrku

Blog

W dniach 24-27 lutego b.r. odbyły się w Szczyrku XXXI Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji. Głównym organizatorem tej popularnej w środowisku projektantów konstrukcji formy samokształcenia zawodowego jest Katowicki Oddział PZITB. Wsparcia udzieliły także zaprzyjaźnione Oddziały PZITB z Bielska-Białej Gliwic oraz Krakowa.

W kontynuowanym czteroletnim cyklu pt.:Naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych wiodącym tematem Warsztatów byłykonstrukcje metalowe posadzki przemysłowe lekka obudowa oraz rusztowania.Mając na uwadze merytoryczną treść konferencji organizatorzy postanowili przedstawić uczestnikom najnowsze metody oraz technologie wzmocnienia i napraw konstrukcji.

Markę quick-mix reprezentował podczas Warsztatów p. Michał Przedwojewski który przedstawił Uczestnikom prezentację p.t.: "Wzmocnienie stropu nad piwnicami budynku Politechniki Warszawskiej w systemie konstrukcj zespolonej (stal + żelbet) z wykorzystaniem torkretu firmy quick-mix".

Podczas tej prezentacji została omówiona technologia torkretu wybrane rozwiązania techniczno-produktowe quick-mix oraz przykładowe zrealizowane przedsięwzięcia budowlane w tym wzmocnienie konstrukcji stropu nad piwnicami Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej.

W tegorocznych Warsztatach wzięło udział łącznie 506 Uczestników z całej Polski.

skontaktuj się z doradcą