SZUKAJ

znajdź to, czego szukasz

Sievert Polska - ekologiczne kampanie edukacyjne Włącz Eco Wyobraźnię

Blog

W ramach umowy z Grupą Kapitałową Biosystem firma Sievert Polska otrzymała certyfikat realizacji publicznych kampanii edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska w 2021 roku. Przeprowadzone akcje edukacyjne skierowane były do użytkowników produktów w opakowaniach, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów.

Wśród działań zrealizowanych w ubiegłym roku są:

  • Projekt edukacyjny PAN SPRZĄTALSKI przeznaczony dla klas 1-3 szkół podstawowych i przedszkoli na temat zasad selektywnego pozbywania się odpadów komunalnych z gospodarstw domowych. Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie www.pansprzatalski.pl oraz na profilu społecznościowym https://www.facebook.com/PanSprzatalski/
  • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny dla Szkół Zbieraj Baterie i Telefony! przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, średnich oraz przedszkoli z całej Polski. Celem akcji jest zwiększenie świadomości ekologicznej związanej z prawidłowym pozbywaniem się niektórych odpadów niebezpiecznych, takich jak zużyte baterie i telefony. Więcej na temat projektu znajdziecie tu: www.zbierajbaterieitelefony.pl
  • Projekt edukacyjno-informacyjny Elektrośmieciarka przeznaczony dla mieszkańców miast Polski Południowej. W ramach akcji odbieramy bezpłatnie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny bezpośrednio z gospodarstw domowych. Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie www.elektrosmieciarka.pl
skontaktuj się z doradcą