SZUKAJ

znajdź to, czego szukasz

Wyróżnienie dla Spółki quick-mix oraz Prezesa Waldemara Pilczka

Blog

W dniu 25 stycznia 2019 roku podczas uroczystej XVI Gali Builder Awards Spółka quick-mix została uhonorowana wyróżnieniem Budowlana Firma Roku 2018.Firma quick-mix została doceniona za ugruntowaną pozycję na polskim rynku budowlanym rzetelność i stabilność prowadzonej działalności osiągnięcia rynkowe wyróżniające quick-mix na tle branży i konkurencji a także najwyższej jakości produkty.

Kapituła Builder Awards 2018 zwróciła uwagę na wartości będące efektem zaangażowania i intensywnej pracy całego Zespołu quick-mix w Polsce. Wszystkim Pracownikom Spółki quick-mix za ich osobisty wkład bardzo serdecznie dziękujemy.

Jednocześnie zgodnie z decyzją Rady Naukowej miesięcznika „Builder” oraz Kapituły XVI edycji BUILDER AWARDS 2018 pan Prezes Waldemar Pilczek odebrał honorowe wyróżnienie Osobowość Branży 2018. Kapituła konkursu nagradzając pana Prezesa zwróciła szczególną uwagę na efektywne zarządzanie skuteczne poszerzanie potencjału i przewagi konkurencyjnej firmy jak również na przedsiębiorczość intuicję biznesową oraz zaangażowanie w rozwój polskiej branży budowlanej.

Prezes Waldemar Pilczek pracę w przemyśle materiałów budowlanych rozpoczął w 1995 r. Funkcję Prezesa Zarządu quick-mix Spółka z o.o. pełni od 2016 r. Tak komentuje otrzymane wczoraj wyróżnienia: „Rok 2018 był kolejnym rokiem dynamicznego wzrostu sprzedaży oraz poprawy rentowności całego Przedsiębiorstwa. Uważam to za najważniejsze osiągnięcie naszej Firmy w roku 2018. Mimo że mogłoby się wydawać iż wszyscy odczuwamy pozytywną koniunkturę nasze wzrosty w znacznym stopniu przekraczają średnią w branży. W roku 2018 nasza sprzedaż wzrosła o ponad 25%. Tym samym nasze i tak ambitne plany zostały przekroczone a wynik roku pozwala nam na dalszy zrównoważony rozwój Przedsiębiorstwa w kolejnych latach.

Naszym największym sukcesem jest zmiana modelu pracy na rynku ze sprzedaży transakcyjnej na sprzedaż doradczą. Tym samym nastąpiła zdecydowana poprawa wizerunku quick-mix jako wiarygodnego sprawdzonego dostawcy wielu rozwiązań dla budownictwa co pociągnęło za sobą dynamiczny wzrost sprzedaży i naszych udziałów rynkowych w najważniejszych kategoriach produktowych. Dodatkowo z czego jestem szczególnie dumny fakty i statystyki potwierdziły że zaproponowana zmiana strategii oraz nowa koncepcja rozwoju sprawdziły się i przyniosły oczekiwany efekt”.

skontaktuj się z doradcą