SZUKAJ

znajdź to, czego szukasz

INNOWACYJNY ODPORNY NA PORAŻENIA BIOLOGICZNE SYSTEM OCIEPLANIA ELEWACJI

System ocieplen elewacji 2

Elewacje budynków zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, wykonane z uwzględnieniem zasad sztuki budowlanej, a następnie prawidłowo użytkowane powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Praktyka budowlana bywa jednak inna. Błędy wykonawcze powstające podczas realizacji nawet najlepszych projektów, stosowanie niesystemowych zamienników materiałowych, prowadzenie prac w nieodpowiednich warunkach atmosferycznych, zanieczyszczenie powietrza pyłami przemysłowymi oraz pyłkami roślin, jak również wpływ zmiennego klimatu stwarzają niebezpieczeństwo pojawienia się porażeń biologicznych na powierzchni ocieplonej elewacji. Dotyczy to zarówno budynków starszych poddawanych termomodernizacji, jak również budynków nowo wznoszonych. W efekcie końcowym na powierzchni elewacji tworzą się warunki sprzyjające rozwojowi glonów oraz grzybów-pleśni.

Opisane mikroorganizmy pogarszają estetykę elewacji, powodując powstawanie trudnych do usunięcia plam. Dodatkowo wpływają niekorzystnie na trwałość tynku zewnętrznego, stan techniczny budynku jako całości oraz, co najważniejsze na zdrowie i dobrostan mieszkańców.

Dostrzegając opisane powyżej problemy firma Sievert Polska oferuje innowacyjny, zabezpieczony przed agresją biologiczną zestaw materiałów marki quick-mix do wykonywania ociepleń elewacji. Wszystkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleń cechuje łatwość i szybkość aplikacji. Dodatkowo materiały te zostały przebadane w Zakładzie Inżynierii Materiałów Budowlanych ITB w Warszawie pod kątem podatności na wzrost glonów. W wyniku przeprowadzonych badań poszczególne składniki sytemu otrzymały potwierdzenia dotyczące niepodatności na wzrost glonów. 

Ocieplenie elewacji materiałami marki quick-mix pozwala na uzyskanie wymiernych oszczędności związanych z obniżeniem kosztów eksploatacji budynku. Zwiększa komfort termiczny oraz zabezpiecza przed kondensacją wilgoci wewnątrz pomieszczeń. Systemy ociepleń znajdujące się w naszej ofercie ułatwiają usuwanie zanieczyszczeń, są odporne na zabrudzenia oraz działanie promieniowania UV, umożliwiają ponadto stosowanie modnych ciemnych kolorów.

Ocieplenie elewacji to poważna inwestycja. Podczas prowadzenia prac termomodernizacyjnych warto rozważyć zastosowanie zestawu innowacyjnych materiałów marki quick-mix. Produktów, które nie tylko zwiększają izolacyjność termiczną, ale również eliminują prawdopodobieństwo wystąpienia porażeń biologicznych, zapewniając tym samym estetyczny wygląd elewacji nadługie lata.

Prospekt System ociepleń elewacji odporny na porażenia biologiczne

Aktualności

Bądź na bieżąco

2 725 posadzonych drzew, 3 025 m² powierzchni lasu, 1 826 dotlenionych osób, 16 350 kg pochłoniętego CO2 i 158 050 kg zwróconego papieru to wyniki tegorocznego etapu akcji „GeneLAS. Rośnij z nami”. Jesteśmy dumni z kolejnego Certyfikat...

Zobacz więcej

W Poznaniu powstaje komfortowe osiedle mieszkaniowe budowane z wykorzystaniem zaprawy FM T marki quick-mix. Elegancki charakter inwestycji podkreśla minimalistyczna antracytowo-biała elewacja z subtelnie wkomponowanymi ścianami z płytek kli...

Zobacz więcej

Zabytkowy Młyn Maria we Wrocławiu zyskał nową funkcję mieszkaniowo-usługową, a miasto przyjemną, otwartą przestrzeń publiczną dzięki zastosowanym produktom Sievert Polska – rozwiązania dla budownictwa od 1919 oraz współpracy z Maćków Pracow...

Zobacz więcej
skontaktuj się z doradcą