tubag

Marka tubag należąca do Sievert Polska od blisko 100 lat zajmuje się produkcją zapraw przeznaczonych do renowacji murów oraz sklepień w obiektach zabytkowych. W ofercie tubag znajdują się między innymi zaprawy do murowania, spoinowania, tynkowania, szpachlowania, szlamowania oraz wzmacniania murów metodą iniekcji. Do produkcji zapraw marki tubag wykorzystujemy spoiwa takie jak wapno wapniowe, naturalne wapno hydrauliczne, wapno trasowe oraz cement trasowy. Zaprawy produkowane są przy użyciu piasków o różnorodnym uziarnieniu, często z wykorzystaniem historycznych receptur. Oferta tubag jest dodatkowo wzbogacona o preparaty do zabezpieczania murów przed wnikaniem wilgoci, uzupełniania ubytków w murach ceglanych, kamiennych oraz o dyfuzyjne, silikatowe powłoki malarskie.

Katalog renowacje        

CENNIK Katalog renowacje

PRODUKTY DO RENOWACJI ZABYTKÓW

CERTYFIKATY WTA

KWARTALNIK RENOWACJE I ZABYTKI:

- Tras - dar natury cz. 1

- Tras - dar natury cz. 2

- Odbudowa kościoła Frauenkirche w Dreźnie

- Renowacja Twierdzy Srebrna Góra

- Renowacja muru kamienno ceglanego

- Rewitalizacja średniowiecznych murów obronnych w Trzcińsku Zdrój

- Rewitalizacja obiektów Starej Kopalni w Wałbrzychu

- System tynków renowacyjnych

- Renowacja murów zawilgoconych oraz zasolonych

- Zalety zapraw wapiennych TUBAG

- Przeciwwilgociowa izolacja pozioma

- Renowacja kościoła w Działoszynie

- Wzmacnianie murów warstwowych

- Remont elewacji zabytkowej kamienicy we Wrocławiu

- Tynki na stropach drewnianych

- Tynki wapienne nakłuwane - remont elewacji kościoła w Kątach Wrocławskich

- Renowacja zabytkowej elewacji w Brzegu

- Renowacja Zamku w Szydłowcu

- Komplekscowy system renowacji muru kamienno-ceglanego materiałami TUBAG

- Tynki ciepłochronne - przykłady zastosowania

- Rewitalizacja obiektów postindustrialnych - Stara Kopalnia w Wałbrzychu

- Zaprawy wapienne TUBAG

- Zaprawy trasowo-wapienne TUBA

- Tynki boniowane - przykłady zastosowania

- Remont ratowniczy murów pallacium zamku Chojnik

- Tynki czesane - przykład zastosowania

- Tynki cyklinowane - remont elewacji Katedry w Katowicach